Innlegg

Informasjon fra FAU

Etter samtale med FAU-leder, ble det avtalt at det ikke blir noe møte tirsdag 1.des. Dette begrunnes ut fra smittefaren som er nå, og det er derfor satt opp nytt møte 5.januar 2021. Møtet blir enten i Teams eller avholdes på vanlig møte, beskjed om dette gis i forkant. I og med at det ikke blir møte, så ble vi enige om å sende ut informasjon til dere om hva som rører seg i skolen.

1Elevundersøkelsen: 8.trinns resultater i engelsk, lesing og matematikk, er relativt gode også sett opp mot landsgjennomsnittet.

9.trinns resultater viser en viss framgang i faget matematikk, noe tilbake i lesing.

 

2Juleball: Er avlyst, men elevrådet/lærere jobber med alternativt opplegg. Elevene/lærere arrangerer båltenning, pynting og arrangerer ulike hendelser som skal skape glede og julestemning for alle.

 

3-Prosjekter ved skolen: Skolen har nå startet opp læringsmiljøprosjektet (null mobbing) og hadde fagdag 27.nov. Fagfornyelsen er godt i gang og vi skal fra nyåret jobbe mer med fagplaner, ukeplaner og periodeplaner. Mer info om dette gis på FAU møte 5.januar.

 

4-Skolehverdagen: 8 og 9 trinn har hatt valgfaguke akkurat nå, og eleven har vært kjempeflinke og kreative. Overskudd fra salg, går til gode veldedige formål. 10.trinn har hatt heldagsprøver. Skolen opplever at det er en god stemning på skolen, og vi har heldigvis ikke noen smittede blant ansatte eller elever.

 

Siste skoledag er 22.des og første skoledag etter nyttår, er 5.jan.

 

Vil med dette få ønske dere en riktig god førjulsstemning og takker for et godt samarbeid så langt.

Mvh

Tony