Innlegg

Endring i bussruter FV247 / Skjølåsvegen fra 01.02.19

Fredag 1. februar stenger fv247 på strekningen Hov-Hasvoldseter for store kjøretøy. Det medfører endring i skoleskyss for elever ved Fryal skole, Søndre Land ungdomsskole,  Se vedlagt infoskriv. Bussruter som blir berørt er linje 800, 803 og 805, se vedlagt linker til nye rutetabeller.