Innlegg

Ny holdeplass i Hov

Endring kjøremønster Hov sentrum.

Fra mandag 27. februar tar Opplandstrafikk i bruk de nye holdeplassene i Hov sentrum ved rådhuset. Dette medfører nytt kjøremønster for alle bussene. Fra samme dato betjenes ikke holdeplass Hov sentrum i Sentrumsvegen og Hov rutebilstasjon. Ny holdeplass som betjenes med buss på Hov er:

Hov sentrum v/Rådhuset