Innlegg

PRAMMEN ÅPNET

Onsdag 7. juni åpnet vi uteklasserommet PRAMMEN. Vi takker samarbeidsparter for bidrag økonomisk og praktisk. Nå er det opp til oss å «sjøsette» prosjektet, fylle det med innhold.

Ordfører Terje Odden åpnet bygget, etterpå hadde vi en god samtale med gjestene våre der vi fortalte om hvordan vi legger vekt på fysisk og praktisk arbeid. Stortingspolitiker Stine Renate Håheim fikk med seg flere innspill fra SLUS, og vi håper visitten var like inspirerende for henne som det var for oss at hun som folkevalgt kommer på besøk til oss.

PRAMMEN rommer en skoleklasse slik at vi kan planlegge aktiviteter og gjennomføre selv om det skulle blir uvær. I tillegg har vi ryddet i området slik at det er godt utsyn. Bilveg helt fram sikrer universell utforming. Anlegget inneholder også brygge. To nye båter gjør det også lettere å ta i bruk fjorden.

PRAMMEN ligger i offentlig område, det er å håpe at området kan bli til et turmål for innbyggere i Hov og Fall på kveld og helg.

(alle foto Hanne Walbye)