Innlegg

Velkommen til skoleåret 2018-2019

Mandag 20.august kl. 09.00 starter skolen opp igjen etter en god og varm sommer!

Vi ønsker elever, foreldre og ansatte vel møtt til et nytt skoleår.

Spesielt ønsker vi nye 8.klassinger og elever som har flyttet til bygda i sommer, velkommen.

Vi har et ønske om et fortsatt godt samarbeid til beste for de 190 ungdommene som går på SLUS.

En skole drives ikke alene.. men sammen-sammen og atter sammen.

10.klassingene drar til fjells allerede første skoleuke. Vi satser på at det blir en flott start på høstsemesteret.

La oss alle jobbe sammen for trivsel og godt skolemiljø.

 

Knut Solhaug

Rektor SLUS